Verksamhet

Vi tar emot ungdomar mellan 15 och 20 år.
I första hand psykosocial problematik med de symtom som det för med sig.
Vi har ett starkt symtomtänk vilket innebär att kriminalitet och drogmissbruk kan förklaras av den psykosociala situationen. Vi tar dock ej emot ungdomar med kriminell livsstil eller aktivt missbruk.
Vi har lång erfarenhet av NPF och har utredningsmöjligheter i samarbete med psykolog/psykoterapeut och landets ledande psykiatriker inom området.
Vi arbetar eklektiskt vilket innebär att det finns en stor portion sunt förnuft i behandlingen. I det fall du efterlyser metodik är lösningsfokuserat bäst beskrivning på hur vi arbetar.

Personalen i verksamheten talat förutom svenska och engelska, polska, ryska, arabiska, persiska och dari.

Enligt Wikipedia: Sunt förnuft är en vardaglig benämning på sådant förnuft som rör sig på en alldaglig och lättförståelig nivå. I lite mer detalj kan detta dels innebära en sund och normal förstånds- och omdömesförmåga, dels den allmänna meningen — det vill säga samlingen av de åsikter om världen och tillvaron i allmänhet som delas av alla med ett allmänt sunt förnuft. En person med sunt förnuft har med andra ord förståelse för vardagliga problem, och/eller intuitiv uppfattning om rätt och fel.