Vinkeln erbjuder boende och behandling för ungdomar som är i behov av stöd och vägledning för att klara av vardagen. Verksamheten ger ungdomarna ett tryggt boende med tydlig struktur och vuxna förebilder. Inom den erfarna personalgruppen finns KBT-utbildad personal och Socionom samt språkkunskaper i många av Mellanösterns språk.