Vinkeln erbjuder boende för ensamkommande flyktingungdomar under den tid Migrationsverket utreder deras asylansökan samt även efter det att de fått permanent uppehållstillstånd. Verksamheten ger ungdomarna ett tryggt boende med tydlig struktur och vuxna förebilder.